Pitná voda, pre niekoho samozrejmosť

Medzi najvzácnejšie tekutiny na svete určite patrí voda. Bez vody by neprežil žiadny organizmus, ktorý sa na zemi nachádza. Či už sa jedná o rastliny, živočíchy či samotných ľudí. Voda predstavuje základný element ľudského života. Je potrebná nielen k tomu, aby sme prežili, ale aby sme boli schopní vykonávať základné činnosti. Bez vody by sme napríklad nenavarili, neoprali či neumyli použitý riad. Voda je v našom živote natoľko dôležitá, že bol stanovený aj Svetový deň vody. Ten sa oslavuje už viac než 20 rokov a konkrétne pripadá na 22. marca. Vznikol kvôli tomu, že ešte stále na svete existujú miliardy ľudí, ktorý nemajú prístup k pitnej vode. Aby sme boli konkrétny, je to viac než 1,5 miliardy ľudí. Hovoríme však o vode pitnej. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt waterKaždoročne však vo svete zomrie takmer 5 miliónov ľudí, ktorých postihli choroby súvisiace s príjmom zdravotne závadnej vody. Alarmujúci je aj fakt, že viac než polovica škôl vo svete nemá k pitnej vode žiaden prístup. Problémom s pitnou vodou čelia najmä deti, ktoré sú náchylnejšie na rôzne ochorenia. Deti teda na akútny nedostatok pitnej vody doplácajú v porovnaní s dospelými oveľa viac. Približne každých 15 sekúnd vo svete zomrie dieťa v dôsledku chýbajúcej či zdravotnej nevyhovujúcej vody. Odhaduje sa, že ročne zomrie na následky hnačiek či iných ochorení spôsobených znečistenou vodou takmer 2 milióny detí v celom svete. S vodou sa tiež spájajú aj hygienické zariadenia. Aj v tomto prípade však rôzne časti sveta zaostávajú. Odhaduje sa, že v zaostalých krajín nemá prístup k dostatočne hygienickým zariadeniam takmer 3 miliardy ľudí. Smutné na tom všetkom však ostáva aj to, že až 90 % odpadových vôd rozvojových krajín je ešte stále vypúšťaných do okolitých riek či potokov. O tom, že rozloženie pitnej vody vo svete nie je rovnomerné hovoria aj rôzne fakty. Na porovnanie použijeme domácnosť zo Spojených štátov a z Indie. V tej indickej je spotreba vody až o 8 krát menšia než v tej americkej. Tieto čísla sú skutočne veľké a hovoria o tom, že nerovnomerné rozloženie pitnej vody vo svete je problém, ktorý sa dotýka každého z nás. Vodu je teda potrebné chrániť a mať voči nej úctu. Vodu si môžme uctiť aj tak, že ňou nebudeme zbytočne plytvať.