Dotácia na tepelné čerpadlo aj pre vás!

Keď sme konečne dostavali základy nášho rodinného domu, čoskoro malo padnúť rozhodnutie o tom, akým spôsobom bude naša domácnosť vykurovaná.  Dlho sme si nad tým lámali hlavu, nakoniec však padlo rozhodnutie na vykurovanie domu pomocou tepelného čerpadla. Aj keď sa nám tepelné čerpadlo zdalo ako najefektívnejšie riešenie, jeho vyššia cena nás trochu odrádzala. Keď som sa dozvedela, že existuje dotácia na tepelné čerpadlo rozhodla som sa, že ju nejakým spôsobom získam. Už od začiatku ma všetci strašili, že to naozaj nebude ľahká cesta a že určite sa mi dotáciu nepodarí získať. Zo začiatku som sa celého procesu trocha obávala, ale nakoniec všetko dobre dopadlo.

Už vopred mi bolo oznámené, že pokiaľ chcem, aby mi bola dotácia na tepelné čerpadlo udelená, musím si dať toto zariadenie zhotoviť len u oprávneného zhotoviteľa. Na webovej stránke som našla zoznam tých, ktorí sa medzi oprávnených zhotoviteľov zaraďujú. Oprávnený zhotoviteľ je len ten, ktorý má oprávnenie na to, aby mu v rámci tohto projektu bolo umožnené preplatiť časť nákladov. Súvisiaci obrázokZhotoviteľa som kontaktovala a celý proces som konzultovala s ním. Od začiatku som musela sledovať, kedy bude vyhlásené ďalšie kolo určené na udeľovanie dotácií. V ten deň, v určitý čas, som musela byť online na internete a vyplniť všetko potrebné, čo sa so získaním dotácie spájalo. Po vyplnení mi neostávalo nič iné, než čakať, či naša domácnosť bude tou vyvolenou a dotácia na tepelné čerpadlo bude určená práve nám. Po niekoľkých dňoch mi prišiel e-mail, v ktorom mi vyhlasovateľ oznamoval, že sme splnili všetky predpoklady (jednalo sa napríklad o včasné vyplnenie online informácií, zabezpečenie všetkej potrebnej dokumentácie o tom, že práve tepelné čerpadlo je pre našu domácnosť vhodné a doručenie cenovej ponuky od zhotoviteľa) a dotácia na tepelné čerpadlo nám je udelená. Dotácia sa udeľuje vo forme poukážky, ktorú som musela do 30 dní od jej získania uplatniť u oprávneného zhotoviteľa. Ten však vopred zrealizoval inštaláciu tepelného čerpadla a pri vyplácaní nákladov sme mu poukážku odovzdali a zhotoviteľ sa už postaral o všetko potrebné. To znamená, že poukážku odovzdal ďalej vyhlasovateľovi súťaže a ten mu preplatil všetky oprávnené náklady. Vďaka dotácii na tepelné čerpadlo sa našej domácnosti podarilo zredukovať obstarávacie náklady až o 1/3 a tepelné čerpadlo nevyšlo našu domácnosť až tak draho. Aj keď ma viacerí odrádzali, som rada, že som sa nakoniec odradiť nedala a všetko dobre dopadlo.