Aké funkcie plnia strešné krytiny v extrémnych podmienkach

Proces voľby strešných krytín v sebe zahŕňa niekoľko rizík, ktoré je potrebné včas identifikovať a vďaka tomu je následne možno eliminovať hrozbu vzniku škôd v budúcnosti. Prvou komplikáciou môže byť výber nesprávnych strešných krytín už pri projektovaní rodinného domu. Primárnou funkciou strechy je ochrániť vnútro nehnuteľnosti a jej obyvateľov pred poveternostnými vplyvmi. Klimatické faktory je teda nutné rešpektovať v dostatočnej miere. Vrtochy počasia sú čoraz extrémnejšie aj v našich zemepisných šírkach, a tak musia strešné krytiny odolať silným mrazom, väčším nádielkam snehu alebo vyšším teplotám v letných mesiacoch ako kedykoľvek predtým.  

Strešné krytiny a niektoré z technických požiadaviek 

Technické požiadavky na strešné krytiny

Technické požiadavky na strešné krytiny

V prípade extrémnych podmienok je potrebné zvoliť aj špecifický spôsob inštalácie strešných krytín. Ako príklad možno uviesť sneh, pri ktorom je nutnosťou správne vybrať i strešný plášť. Pre tento prípad je dostupným riešením poistná hydroizolačná vrstva a tá ochráni strechu a podkrovie pred sfúknutím snehu pod strešné krytiny, ktorý by tu po jeho roztopení tvoril nežiadúcu vlhkosť. Výber strešných krytín by nemal byť v žiadnom prípade náhodný a vplyv na túto skutočnosť má aj sklon strechy. Voľba správneho typu strešnej krytiny následne zaručí dokonalú ochranu pred vplyvom počasia aj v klimaticky náročnejších lokalitách. Vo fáze projektovanie strechy je nutné myslieť aj na protisnehovú ochranu a ďalšie bezpečnostné prvky akými sú napríklad zachytávače snehu. Takéto prvky sú veľmi potrebné najmä v čase topenia snehu a vhodným miestom na ich osadenie je najmä odkvapový systém alebo nad vchod a balkón. Ďalším z týchto prvkov je protisnehový rozrážač, ktorý je najčastejšie vyrobený z ocele a má trojuholníkový tvar. Špecifická časť strechy vhodná na jeho osadenie nie je a štandardne by mali byť tieto rozrážače rozmiestnené po celej ploche strechy. Pri rodinných domoch a ich strechách platí pravidlo, že čím náročnejšie klimatické podmienky v danej lokalite panujú, tým by mal byť tvar strechy menej členitý a jednoduchší. Je to najmä kvôli čo najjednoduchšiemu odstraňovaniu snehu zo strechy bez ohľadu na to, či sa bude prirodzene topiť alebo ho budete manuálne zhadzovať. Aj z týchto dôvodov je vhodnejšie strmšie strany striech orientovať na sever a tie menej šikmé skôr na južnú stranu. Viac o strechách nájdete na webovej stránke https://krytina.sk/.