Ako by mala vyzerať tvorba webových stránok pre mestá a obce

Tvorbou webových stránok sa dnes zaoberá drvivá väčšina všetkých inštitúcií, ktorá sa chce zviditeľniť alebo potrebuje komunikovať so svojimi zákazníkmi, fanúšikmi a tiež občanmi. Aj mestá a obce sa dnes úplne štandardne venujú tvorbe webových stránok a prostredníctvom nich oznamujú svojim obyvateľom všetky dôležité informácie. Tie boli v minulosti oznamované výlučne prostredníctvom miestneho rozhlasu, no informácie sú oznamované v priebehu dňa a v tomto čase je väčšina zamestnaných v práci a nie doma. Tvorba webových stránok teda odbúrava tento problém a oznamy je vďaka takémuto spôsobu komunikácie možné čítať kedykoľvek v priebehu dňa. 

Tvorba webových stránok, ideálny spôsob komunikácie s občanmi 

Tvorba webových stránok a základné fakty

Cena za tvorbu webových stránok

Samotný nápad, že mesto alebo obec chce komunikovať so svojimi občanmi prostredníctvom webového prostredia nestačí a v prípade, že sa kompetentný úrad chce zaoberať tvorbou webových stránok, mal by mať na zreteli určité pravidlá. Podstatná časť uverejneného obsahu by sa mala týkať obecného zastupiteľstva a takéto informácie tvoria pridanú hodnotu pre obyvateľov a podnikateľov. V žiadnom prípade by nemal kompetentný orgán zabudnúť na zverejnenie oznamov týkajúcich sa mestského úradu a adekvátnu časť obsahu je potrebné venovať aj správam zo zasadnutí zastupiteľstva a komisií. Samozrejmosťou by malo byť tiež zverejnenie všetkých kontaktov na úrad a inštitúcie spadajúce pod konkrétnu obec. Samostatnou kategóriu uverejňovaných informácií sú tie, ktoré sa týkajú zákona o slobodnom prístupe k informáciám a konkrétne sa jedná o zverejňovanie faktúr, objednávok a rôznych zmlúv týkajúcich sa správy obce a jej majetku. Kvalitná tvorba webových stránok by sa však tiež mala opierať o moderný spôsob komunikácie, a tak klasické uverejňovanie informácií nemusí byť pre niektorých občanov dostačujúcim. Moderné weby miest a obcí sú taktiež rozšírené o možnosti e-mail alebo SMS hlásnika a taktiež sú prepojené so sociálnymi sieťami. Pozornosť je tiež potrebné venovať všeobecným informáciám týkajúcich sa života v danom regióne. V uplynulej dekáde sme svedkami veľkého presunu od práce s počítačom k mobilných zariadeniam a tento trend by mali jednoznačne zachytiť i mestá a obce. Ideálnym riešením je v tomto smere také, ktoré dokáže optimálne zobraziť web aj v mobilnom zariadení. Reč je o responzívnom dizajne a s jeho pomocou je stránka zobrazená v požadovanej kvalite podľa toho, na akom zariadení si ju návštevník otvorí. Odborníka na webové stránky nájdete na https://www.webest.sk/.