Vnímajte fast fashion v širšom kontexte

V súčasnosti je čím ďalej tým viac kladený dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie znečisťovania ovzdušia. Nezodpovedný prístup ľudí sa odzrkadlil na súčasnom stave klímy, úrovni čistoty vôd, pôdy a vzduchu, zaznamenali sme výrazné vymieranie mnohých živočíšnych druhov a globálne otepľovanie. Ak chceme aby naša planéta ostala v podobe v akej ju poznáme aj pre budúce generácie, je nevyhnutné prijať určité opatrenia a zodpovednejšie pristupovať k jednotlivým činnostiam. Zmena nastáva už na úrovni jednotlivca a je bezpodmienečné, aby sa udiala aj na úrovni veľkých korporácii. Priemysel ako taký výrazným vplyvom prispieva k znečisteniu životného prostredia rôznymi podielmi. Ak by sme sa zamerali na ten, ktorý svojou podstatou ide proti ekologickým princípom, tak je potrebné vypichnúť módny priemysel, konkrétne jeho odnož – fast fashion.

Voľte si módu rozumne

Fast fashion na Slovensku
Dôvody vzniku fast fashion

Fast fashion sa z pohľadu spotrebiteľa môže zdať ako skvelá forma ponuky aktuálnych módnych výrobkov. No mnoho ľudí nevidí jej negatívnu stránku. Fast fashion ako to už názov prezrádza je ponuka rýchlo vyprodukovaných módnych kúskov oblečenia, ktoré zodpovedajú aktuálnym trendom. Vzhľadom k rýchlo sa meniacej móde sa fast fashion neustále mení a pulty a sklady predajní sa nestihnú ani vyprázdniť a už ich čakajú novšie kúsky. Za následok to má kolobeh produkcie nových produktov, ich predaj ako aj vyhodenie časti, ktorá sa nestihne odkúpiť. Oblečenie z produkcie fast fashion nemá dlhú životnosť. Keďže sa predáva za nízku cenu, tak jeho výrobu sprevádza tlak na čo najnižšie výrobné náklady. Nízka kvalita je teda jeden z výsledkov nízkej predajnej ceny. Výsledkom takto vedenej produkčnej politiky je zákazník, ktorý si síce kúpi za lacný peniaz menej kvalitný kus oblečenia, no nevadí mu to, pretože ho nestál veľa peňazí a po krátkej dobe ho vyhodí a kúpi si nový, podľa novších trendov. Negatívnu stránku fasth fashion už mnohí spotrebitelia nevnímajú a sú ním skládky preplnené nekvalitným rýchlo vyprodukovaným oblečením.

Recyklácia dáva veciam druhú šancu

Zmena spotrebiteľského správania je nevyhnutným krokom k zelenšej budúcnosti. Je asi naivné myslieť si, že dokážeme odstrániť fast fashion z pultov predajní, no existuje krok, ktorý by mohol dopomôcť eliminovať jej negatívne dopady a ním je recyklácia a opätovné použitie oblečenia na výrobu nových produktov. V prípade, že vás téma fast fashion zaujala, a chcete sa o nej dozvedieť viac, neváhajte osloviť odborníkov, ktorých nájdete na internetovej stránke https://upcycle.sk/.