Viete o tom, že preliezky na záhradu podporujú zdravý vývoj dieťaťa?

Modernými a populárnymi hračkami pre deti či už tie najmenšie alebo tie väčšie sú hry, ktoré sú určené na podporu motoriky dieťaťa, hračky podporujúce samostatnosť, objavovanie a samozrejme hračky podporujúce rozvoj senzomotoriky. Deti často majú radi šmýkačky, hojdačky, na ktorých sa môžu nielen hojdať, ale aj liezť a samozrejme aj preliezky. Preliezky v minulosti boli len exteriérové, no pre ľudí, ktorí nemajú dom a záhradu, môžu zvoliť preliezky do interiéru. Preliezky na zahradu sú čoraz viac vyhľadávané a využívané. V prvom rade preliezky na záhradu musia byť bezpečné, aby sa eliminovalo riziko úrazu.

Prečo by mali byť preliezky súčasťou vašej záhrady?

Moderné preliezky na zahradu
Návrh dizajnu preliezok na záhradu

Aj vy patríte medzi rodiny, ktoré premýšľajú o vybudovaní preliezky na záhradu? Určite premýšľate dobre, pretože majú mnoho výhod. Každé dieťa, ktoré má akékoľvek preliezky na  záhrade si musí trénovať rovnováhu a zvyšuje sa fyzická sila dieťaťa. Mnohé preliezky na záhradu majú aj lezeckú časť, ktorú si pri plánovaní môžete zaradiť a doplniť aj vy. Lezecká časť donútiť dieťa si ešte viac posilňovať a trénovať rovnováhu a koordináciu a samozrejme musí zapájať viac častí tela súčasne. Dieťa silnie a aby vyliezlo po stene potrebuje mať aj silné ruky, aj silné nohy. Musí pochopiť, ako sa správne vytiahnuť, ako správne vyliezť a hlavne dbať na to, aby akákoľvek činnosť nielen na lezeckej časti, ale aj na preliezkach boli bezpečné a neublížilo si. Samozrejme aj preliezky na záhradu podporujú deti k samostatnosti a objavovaniu. Preliezky na záhradu môžu dokonca používať aj súrodenci naraz. Nemusia sa deliť o hračky, ale môžu spolupracovať. Ak ich používajú naraz v rovnaký čas, tak sa rozvíjajú aj iné kompetencie dieťaťa. Musia dávať jeden na druhého pozor, aby si neublížili, nezavadzali. Niektorí z nich bude možno potrebovať pomoc a musia sa komunikáciou dohodnúť. Ak dieťa dokáže niekde vyliezť, vie sa niekde udržať, spustiť a podobne tak to pôsobí pozitívne na psychiku dieťaťa, pretože dokázalo niečo, za čo ste ho pochválili a narastá dieťaťu sebadôvera. Dieťa si verí čoraz viac, verí, že to dokáže znova. Niekedy musí vynaložiť úsilie, no ak ho vynaloží, môže byť úspešné. Túto schopnosť ocení aj neskôr v živote, kedy bude vedieť, že ak sa o niečo snaží, vynaloží všetko preto, podarí sa mu to. Ak hľadáte kvalitné preliezky na záhradu, navštívte webovú stránku https://www.hrave-ihrisko.sk/.