Vetranie, jeho formy a ako s ním súvisí klimatizácia

Podstatou vetrania je výmena vydýchaného alebo znečisteného vzduchu v určitej miestnosti či priestore. Ideálna frekvencia vetrania obývanej miestnosti je približne raz za dve hodiny v dĺžke aspoň 5 minút a vtedy máme istotu výmeny celého objemu vzduchu v tomto priestore. V zimných mesiacoch však platia iné pravidlá a vetranie má za následok aj istú tepelnú stratu, ktorá je však pri nevyhnutná. Naproti tomu si vo všetkých letných mesiacoch pustíme do kancelárie či obydlia horúci vzduch. Vďaka prirodzenému alebo nútenému vetraniu sa môžeme týmto javom komfortne vyhnúť.  

Čo znamená prirodzené a nútené vetranie? 

Rýchle vetranie je aj ekonomické

Zásady správneho vetrania

Pod prirodzeným spôsobom si možno predstaviť manuálne otváranie okien. V každom ročnom období je odporúčané intenzívne a krátke vetranie. Takáto výmena vzduchu je omnoho účinnejšia ako dlhšie vetranie pomocou pootvorenej vetračky. Počas zimných mesiacov sa dokonale vymení a ochladí vzduch, no steny a podlaha ostávajú teplé. Nútený spôsob výmeny vzduchu je realizovaný pomocou ventilačnej techniky a najčastejšou súčasťou je použitie rekuperácie. Vďaka nej je možné upravovať vlastnosti privádzaného vzduchu a ovplyvniť tak jeho teplotu alebo vlhkosť. Rekuperačná jednotka čerpá teplo z odpadového vzduchu a ohrieva ním čerstvý vzduch s účinnosťou cca 70%. Pri nútenej výmene vzduchu postavenej na rekuperácii možno znížiť náklady na teplo až o štvrtinu. Praktické využitie tohto systému je časté najmä v pasívnych domoch. Takto riadené vetranie sa dokonale postará o pravidelnú výmenu vzduchu, zabezpečenie želanej vlhkosti a pomocou účinných filtrov dokáže zvýšiť aj čistotu vzduchu. Tento fakt ocenia najmä ľudia liečení na prachové alergie. S vetraním je veľmi úzko spojená aj klimatizácia, ktorej hlavnou úlohou je zníženie teploty v miestnosti. Málo ľudí vie však o ďalších funkciách klimatizácie a nimi sú ohrievanie vzduchu, jeho filtrácia a úprava vlhkosti. Podľa spôsobu použitia klimatizácie by sme ju mohli rozdeliť na individuálne a centrálne klimatizačné zariadenie. Individuálny variant je postavený na klimatizovaní konkrétnej miestnosti. Následne je možné regulovať teplotu vo viacerých miestnostiach nezávisle od seba. Takéto riešenie sa vyznačuje najmä jednoduchou montážou a pomerne nízkymi investičnými nákladmi. Naproti nemu stoja centrálne zariadenia, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie hlavne vo väčších budovách. Centrálna jednotka rozvádza klimatizovaný vzduch pomocou potrubia do požadovaných miestností a priestorov.  

Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://zivotpodstrechou.sk/.