Priemyselné podlahy v sebe skrývajú viaceré možnosti využitia

Nejeden z nás si pod priemyselnými podlahami predstaví výrobnú halu a v nej dokonale rovnú podlahu, po ktorej sa premávajú vysokozdvižné vozíky a sú na nej uložené palety s rôznymi druhmi tovaru. Táto domnienka nie je vôbec mylná, no určite nie je úplná. Do portfólia priemyselných podláh patrí prakticky každá veľkoplošná podlaha, pritom je absolútne nepodstatné, či sa jedná o interiér alebo exteriér. Priemyselné podlahy sú súčasťou veľkých výrobných hál, ale taktiež občianskych budov a medzi tie patria napr. inštitúcie slúžiace verejnosti, klientske centrá, priestory nemocníc, archívov a mnohé iné. Vlastnosti priemyselných podláh a ich dizajnové prevedenie sa postupne presadilo aj v podmienkach menších firiem, či dokonca našich obydliach a tie už ani zďaleka nie sú len doménou veľkých výrobných hál či skladov.  

Priemyselné podlahy v sebe kombinujú viaceré prednosti a možnosti ich aplikovania sú skutočne široké

Priemyselné budovy a ich využitie v praxi
Aplikácia priemyselných podláh

Aplikáciou priemyselných podláh získava daný priestor veľmi pevné podložie, ktoré je schopné odolávať skutočne veľkej úrovni zaťaženia. Táto vlastnosť priemyselných podláh následne úzko súvisí s ich životnosťou a v prípade veľkých firiem by výmena podlahy bola skutočne obrovskou investíciou. Jediným nákladom by v tomto smere ani zďaleka nebola investícia na nápravu vzniknutých škôd, ale taktiež ušlý zisk. Výmenou podlahy je podnik do určitej miery paralyzovaný, v dôsledku čoho musí obmedziť alebo úplne zastaviť svoju prevádzku. Takýto stav sa nemusí stretnúť s pochopením na strane zákazníka a pre podnik môže znamenať nemalú finančnú ujmu. Priemyselné podlahy sa stretávajú s takouto situáciou len veľmi zriedka, no predsa len existuje isté riziko. Ak sa už teda objaví istá porucha celistvosti podlahy, tak najčastejšou situáciou bývajú rôzne praskliny, ktoré sú úzko prepojené aj s otázkou bezpečnosti pri práci zamestnancov. Čo najskôr by preto mala nastať diagnostika príčin takéhoto stavu a poskytuje “odrazový mostík” pre proces sanácie. Ďalšou z najčastejších chýb pri tomto type podláh bývajú zdvihnuté rohy. Príčinou takéhoto stavu je najmä nerovnomerné strácanie vlhkosti. Vrchná časť dosky sa v tomto prípade intenzívne vyparuje. V spodnej časti však dochádza k úplne opačnému javu a v týchto miestach je povrch celkom saturovaný. Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku https://www.proreco.sk/.