Naučte sa správne investovať s Winners Group

Mať pod kontrolou vlastné financie je skutočne dôležité. Nielen vedieť to, aká čiastka mesačne prichádza do našej peňaženky, ale správne ovládať aj to, koľko mesačne minieme je skutočne na nezaplatenie. Je dokázané, že minimálne 80 % z celkovej pracovnej sily na Slovensku si mesačne odkladá aspoň nejaké finančné prostriedky. Ľudia si sporia z viacerých dôvodov – chcú sa zabezpečiť voči rôznych negatívnym udalostiam, ktoré môžu v ich živote nastať a na ich zvládnutie budú určitú finančnú čiastku potrebovať, alebo šetria len kvôli tomu, aby si mohli v budúcnosti kúpiť majetok, napríklad rodinný dom či auto. Ak aj vy máte voľné finančné prostriedky, prečo ich neinvestovať so spoľahlivým partnerom, ktorým je spoločnosť Winners Group?

Prečo sa investovať skutočne oplatí?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt moneyVedieť správne investovať je veľkým prínosom. Slovo investícia možno charakterizovať ako finančnú čiastku, ktorú investor vkladá do finančných nástrojov za cieľom vytvorenia majetku. Tvorba majetku sa na finančnom trhu nazýva aj zhmotnenie kapitálu. Väčšinou sa jedná o dlhodobé použitie týchto finančných zdrojov, ktoré v budúcnosti investorovi prinesú zisk. Je však dôležité rozlíšiť rozdiel medzi správnou a nesprávnou investíciou. Správna investícia je taká, ktorá sa v budúcnosti skutočne premení na zisk. Nesprávne investovanie, naopak, môže priniesť finančnú stratu. Oba druhy investovania majú jeden spoločný znak – viazanie financií na dlhšie časové obdobie. Rozdiel však nastáva pri dvoch parametroch, ktorými sú výnosnosť a rizikovosť, ktoré sú úzko prepojené. Hodnota výnosu je nepriamo závislá od rizikovosti danej investície. Na finančnom trhu však často platí – čím rizikovejšia investícia, tým vyššia ziskovosť. Investovať sa dá do rôznych finančných nástrojov. Ak sa však rozhodnete investovať, musíte rátať s tým, že tento proces je skutočne dlhodobý a je možné, že sa stane výnosným až po určitom čase. Medzi najobľúbenejšie patria investície do nehnuteľností, bezpodielových fondov, akcií, komodít či zlata. Práve spomenuté finančné produkty sú veľmi obľúbené v prípade fyzických osôb.

Prečo investovať so spoločnosťou Winners Group?

Aby sa investovanie stalo výnosným, informácie sú tým správnym kľúčom k úspechu. Táto aktivita je tiež závislá aj od toho, či máte po boku skutočne kvalitného a vzdelaného partnera. Winners Group je na finančnom trhu spoľahlivou spoločnosťou, ktorá svojim klientom poskytuje nielen finančné poradenstvo, ale aj sprostredkovanie. Ak sa teda chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.milliardcity.com.