Likvidácia sro, ako celý proces prebieha?

Ste v situácii, kedy vás čaká likvidacia sro. Je to neľahká situácia, vaša firma, ktorú ste možno budovali dlhé roky musí prejsť likvidáciou sro. Žijeme v komplikovanej dobe a podnikanie je veľmi náročné. Najmä ak ste si vybrali za svoj obor napríklad gastro sektor, ale aj mnoho iných odvetví to má v súčasnosti náročné. Sme svedkami častých obmedzení a zatváraní zo strany štátu, a tak sa nie je čomu čudovať, že dochádza aj k týmto neľahkým situáciám. Likvidácia sro a jej priebeh je však mimoriadne náročný. A to z hľadiska časového, finančného aj právneho. Budeme sa snažiť priblížiť vám proces likvidácie sro, a tak vás nič neprekvapí. Čítajte ďalej a dozviete sa viac. 

Aj likvidácia sro môže prebehnúť rýchlo a bez starostí 

Likvidacia sro s externou firmou
Dôvody na likvidáciu sro

Ako sme už uviedli likvidácia sro je náročná, je podľa zákona stanovený určitý postup, ktorý je potrebné dodržať. Vaše mimoriadne úsilie budete vynakladať približne 9 mesiacov. Áno takto dlhý čas je potrebný na vybavenie celého procesu a vymazanie vašej starej spoločnosti z obchodného registra. Každý jeden štátny útvar má na vybavenie určité lehoty, ktoré ako vieme vždy dodrží len na poslednú chvíľu. Spoločnosť, ktorá čelí likvidácii sro však musí mať vysporiadané všetky svoje záväzky. Len v tom prípade je možné začať s celým procesom. Ešte pred samotnou likvidáciou je dobre zvážiť, či si nenajmete firmu, ktorá sa procesu likvidácii spoločností venuje a má s tým dlhoročné skúsenosti. Celý priebeh bude natoľko náročný, že pokiaľ nemáte právne vzdelanie budete minimálne potrebovať rady skúseného právneho poradcu. Špecializovaná firma takýchto poradcov má a likvidácia sro tak prebehne hladko a aj pomerne rýchlo. Budete mať istotu, že všetko prebehlo správne a presne podľa stanov zákona. Proces likvidácie sro sa dá zhrnúť do troch bodov. Ako prvé musia byť vysporiadané všetky záväzky a musí sa spísať zápisnica o tom, že všetci súhlasia s jej likvidáciou. Ďalším bodom bude samotná likvidácia. V obchodnom registri sa uvedie, že ste v procese likvidácie. Po určitom období dôjde k jej samotnému výmazu. Tomu však predchádza ešte množstvo menších úkonov, ktoré je potrebné vybaviť.  Kliknite na webovú stránku https://www.vymazsro.sk/ a o všetkom sa dozviete viac.