Kvalita zvárania závisí od použitej zváracej techniky

Zváranie je často využívaná výrobná činnosť vo viacerých priemyselných odvetviach – v strojárstve, stavebníctve v elektrotechnickom priemysle. V praxi sú najčastejšie metódy zvárania využívané plameňové a metóda zvárania elektrickým oblúkom. Menej používané metódy sú elektrotroskové, odporové, plazmové, ultrazvukové a iné. Rôzne metódy zvárania si vyžadujú rozličnú zváraciu techniku. Vo výrobnom procese  sa počas zvárania obvykle kladie dôraz na kvalitu zvaru, rýchlosť zvárania, pevnosť zvarenej konštrukcie. To si vyžaduje nielen zručnosť človeka, ktorý prácu vykonáva, ale aj kvalitu a dobré vlastnosti použitej zváracej techniky. Zváracia technika je pri tomto povolaní veľmi dôležitá. 

Zváranie ako profesia

Zváracia technika a jej cena

Dostupnosť zváracej techniky

Profesia zvárač je momentálne veľmi vyhľadávaná. Odbor zváranie sa vyučuje na strojárskych školách, alebo zváračských školách. Súkromné spoločnosti ponúkajú zváračské kurzy, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní lektori. Absolventi kurzu sa naučia všetky metódy zvárania za použitia zváracej techniky a zároveň si osvoja bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Profesionálny zvárač potrebuje vlastniť zváračský certifikát. S týmto certifikátom sa dokáže uplatniť na trhu práce ako zvárač. Podľa noriem si táto profesia vyžaduje pravidelné preskúšanie z bezpečnostných predpisov. Počas zvárania totiž vzniká vysoká teplota, pri ktorej unikajú do pracovného prostredia rôzne plyny. Preto je nutné, aby sa na pracovisku dôkladne vetralo, aby sa minimalizovalo poškodenie zdravia pri práci. Je nevyhnutné, aby zvárači počas zvárania  používali na tvár takzvané polomasky – slúžia na ochranu dýchacích ciest, na ochranu očí špeciálne okuliare a na ochranu tela špeciálny odev a rukavice.

Druhy zváracej techniky

Zváracie elektródy – sú to kovové tyčinky, pokryté rutilovým alebo bázickým obalom. Používajú sa pri tavnom oblúkovom zváraní. Rozlišujú sa v závislosti od použitia na konkrétny druh kovu, teda na zváracie elektródy na liatinu, hliníkové zliatiny, zliatiny medi, niklové zliatiny, zváracie elektródy na rezanie a drážkovanie a iné…

Spájky –  druh zváracej techniky, ktorým sa spájajú materiály z iných kovov. Sú to kovové tyčinky, prípadne zliatiny kovov, ktoré sa topia pri nízkej teplote. Podľa teploty tuhnutia sa delia na tvrdé a mäkké. Tvrdé sú zliatiny medi, hliníka a striebra. Najpoužívanejšie druhy spájok mäkké, zvyčajne sú to cínové spájky, alebo zliatiny cínu a olova.

Medzi ďalšie druhy zváracej techniky patria drôty a tyčinky na zváranie, oteruvzdorné platne, plnené drôty, prídavné materiály na termický nástrek.

Kvalitnú a spoľahlivú zváraciu techniku od európskych dodávateľov nájdete na https://www.interweld.sk/.