Izolácia strechy – neoceniteľné riešenie, ktoré šetrí vašu peňaženku

Strecha sa považuje za korunu domu. Pri stavbe sa realizuje po vymúraní domu pri rekonštrukcii sa odporúča riešiť ju ako prvú. Ako prvú preto, lebo pri prípadnom zatekaní či havárii je ešte možné opraviť chyby po zatečení. Nová strecha je klenot. Dobre vyriešená zabezpečí dom pred poveternostnými vplyvmi ale aj izoluje interiér pred chladom. Ak máte podkrovie obývateľné, ešte viac oceníte izolačné schopnosti. Izolacia strechy sa rieši hneď pri výstavbe domu, pri rekonštrukcii ale môžete ju realizovať aj pri staršej strešnej krytine. Izolácia strechy je mimoriadne dôležitý krok. Ak by strecha izolovaná nebola alebo by bola izolovaná nesprávne dochádzalo by k únikom tepla a s tým sa spájajú aj vyššie náklady na vykurovanie, no časom by sa mohlo objaviť aj vlhnutie stien, plesnenie čo veľmi nepriaznivo pôsobí na zdravotný stav obyvateľov domu.

Možnosti izolácie strechy

Cenovo dostupná izolacia strechy
Vrstvy izolácie strechy

Izoláciu strechy je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. V prvom rade však treba osloviť odbornú firmu, ktorá posúdi stav strechy a navrhne najlepšie riešenie, či najlepší spôsob izolácie. Závisí od toho či máte šikmú alebo rovnú strechu, ako je riešené podkrovie, či je obývané, akým spôsobom je robená strecha atď. V žiadnom prípade sa do zatepľovania nepúšťajte svojpomocne. Odborná firma po oboznámení sa so stavom strechy urobí návrh správnej hrúbky izolácie. Materiály používané na zatepľovanie majú stanovený súčiniteľ tepelnej vodivosti. Tento parameter je stanovený výrobcom pre každý druh. Na základe tohto parametra je vypočítaná požadovaná hrúbka. V ďalšom kroku bude riešené, kde bude izolácia zabudovaná. Najčastejšie sa dáva medzi krovy. Tu sa vtláčajú pásy minerálnej vlny. Odborník musí posúdiť aj hustotu takýchto pásov. Ak by boli príliš mäkké, mohli by sa po šikmej streche zosunúť dole a izolácia by bola neúčinná. Ďalšou možnosťou pri izolácii strechy je fúkaná alebo striekaná izolácia. Fúkaná izolácia je vyrábaná recyklačnou metódou z novinového papiera. Má vynikajúce izolačné vlastnosti. Pri výrobe sú do izolácie pridávané minerálne soli, ktoré majú protiplesňový účinok a tiež je chránená pred napadnutím hmyzom. Striekaná izolácia  má široké spektrum využitia. Možno ju aplikovať v interiéri aj exteriéri. Taktiež má výborné tepelno – izolačné vlastnosti.  Výhodou týchto dvoch izolácií je rýchlosť aplikácie. Takýmto spôsobom máte, samozrejme v závislosti od veľkosti strechy, plochu zaizolovanú za 1 deň. Viac informácii o tejto problematike sa dozviete na: https://www.dobra-strecha.sk/.