Hedžové fondy na Slovensku ponúkajú alternatívnu formu investovania

Hedžové fondy na Slovensku sa pri prvom pohľade nemusia nijako líšiť od tých klasických a vo svojom vnútri sa orientujú na investovanie do identických aktív, skladajú sa rovnakých alebo podobných portfólií a orientujú sa na totožné geografické oblasti. Hedžové fondy na Slovensku však majú jedno zásadné špecifikum a tým je to, že sa jasne orientujú na dosahovanie výnosu pre svojich investorov, pričom rozhodujúcim vôbec nie je smerovanie trhu. Vďaka hedžovým fondom na Slovensku je teda možné dosahovať výnosy aj vtedy, keď trhy zaznamenávajú pokles. Investor do tradičného fondu zaznamenáva pokles svojej investície, no subjekt investujúci do hedžovým fondov na Slovensku sa aj napriek tomu môže tešiť z výnosu.  

Hedžové fondy na Slovensku získavajú čoraz viac na popularite medzi investormi

Hedžové fondy na Slovensku kedysi a dnes
Súčasná situácia hedžových fondov na Slovensku

Pýtate sa, ako je možné profitovať z klesajúcich trhov a zvyšovať tak hodnotu vlastnej investície? Za touto schopnosťou stojí najmä skladba ich portfólia a konkrétne ide o derivátové nástroje. Medzi deriváty radíme predovšetkým opciu a termínový obchod a tie sú schopné zarábať aj pri klesajúcom trende na trhu. Pozrime sa však na to, ako prebieha fungovanie hedžových fondov na Slovensku v reálnom svete. Portfólio manažér v konkrétnom fonde si teda na začiatok požičia určité akcie a tie hneď predá pri rešpektovaní aktuálnej trhovej ceny, napr. 100 000 eur. Pokiaľ by teda na trhu nastal pokles ich ceny, tak manažér ich kúpi za nižšiu cenu naspäť, napr. 70 000 eur. V tomto momente dochádza k vráteniu akcií pôvodnému majiteľovi. Takto vzniknutý rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou akcií teda priamo vstupuje do zvýšenia hodnoty majetku vo fonde. Pýtate sa na aktíva, s ktorými je možné realizovať takýto druh obchodov? Možnosti sú v tomto smere naozaj široké a popísaný postup sa dá realizovať prakticky s každým finančným nástrojom obchodovaným na trhu a vôbec sa nemusí jednať výlučne o akcie. V oblasti hedžových fondov na Slovensku nie je ničím výnimočným i to, že fond si peniaze na nákup aktív požičia. Účelom je teda nákup väčšieho objemu aktív, vo väčšine prípadov akcií, na kúpu ktorých nemá dostatok vlastných prostriedkov a takýto prístup sa nazýva obchodovanie na páku. Na webovej stránke https://hfsbc.com/sk sa dozviete bližšie informácie.