Finančné služby, pomoc na úrovni

Každý z nás má uzatvorené rozličné zmluvy s finančnými inštitúciami. Asi ťažko by sme medzi nami hľadali niekoho takého, kto nikdy neuzatvoril zmluvu s bankou či poisťovňou. Ja samozrejme, nie som žiadnou výnimkou. Zmlúv s finančnými spoločnosťami mám uzatvorených hneď niekoľko. Ja, ako obyčajný laik, sám asi ťažko zhodnotím, či sú tieto zmluvy efektívne a či majú pre mňa nejaký prínos. Mám uzatvorených viacero poistných zmlúv, s ktorými mám poistené rozličné druhy majetku. Mám však uzatvorené aj cestovné poistenie, ktoré ma chráni pred neočakávanými udalosťami, ktoré sa mi môžu prihodiť pri vycestovaní do cudziny. S jednou poisťovňou som mal toto poistenie uzatvorené už niekoľko rokov. Každý rok som zaplatil poistný poplatok, vďaka ktorému sa mi poistenie aicky predĺžilo o jeden rok. Výsledek obrázku pro financial servicesZa celý ten čas, našťastie, nenastala pri mojej návšteve cudziny taká situácia, kedy by som si mohol uplatniť poistné plnenie. Táto skutočnosť sa však zmenila pred troma rokmi. Pri mojej návšteve Spojených štátov sa mi stalo, že som dostal horúčku a musel som navštíviť lekárske zariadenie. Na tom by nebolo nič ojedinelé, zarazili ma však viaceré skutočnosti. Aj keď som vedel, že v USA si každý občan hradí zdravotné náklady sám, prekvapila má výška poplatku a náklady na lieky, ktoré som musel zaplatiť. Ale povedal som si, že sa nič nedeje, poisťovňa mi to skôr či neskôr preplatí. Po mojom návrate domov som však ostal prekvapený, nakoľko mi moja poisťovňa oznámila, že tento typ ošetrenia v tejto krajine nebol v mojom poistnom pláne. Ostal som veľmi nahnevaný, ani nie tak kvôli vynaloženým nákladom, ale skôr kvôli tomu, že som si po celý čas myslel, že toto cestovné poistenie pokrýva všetky prípady vo všetkých krajinách sveta. Nahneval som sa a rozhodol som sa využiť služby inej poisťovne. Nemal som však čas na podrobné štúdium toho, čo je na finančnom trhu momentálne v ponuke. Preto som si dohodol stretnutie s poistným špecialistom spoločnosti winners group. Winners Group na finančnom trhu vystupuje vo forme finančného sprostredkovateľa a poradcu. Táto spoločnosť za mňa vykonala analýzu trhu a odporučili mi, ktoré cestovné poistenie bude pre mňa najvýhodnejšie. Dokonca za mňa vykonali všetku robotu – nemusel som si dohadovať stretnutie s konkrétnou poisťovňou a rovnako za mňa zhromaždili všetky potrebné dokumenty. Výsledkom toho bolo to, že o pár dní na stole stála nová poistná zmluva, ktorú som sa rozhodol podpísať. Zdala sa mi nielenže efektívnejšia, ale bol som podrobne oboznámený so všetkými bodmi, ktoré obsahovala. Toto poistenie mám už niekoľko rokov, síce som ešte poistné plnenie nemusel použiť, poplatky za jeho vedenie sú však oproti predošlému oveľa nižšie. Ak by som sa opäť mal rozhodovať o sprostredkovaní poistenia, neváhal by som opäť osloviť spoločnosť Winners Group.