Dažďové chodníky okolo domu majú svoj význam

Chodníky pri dome sú dôležitou súčasťou rodinného domu. Ich úloha je pochôdzna alebo pojazdná, no nemusí to byť výlučne tak. Ak sú chodníky okolo domu riešené v bezprostrednej blízkosti domu, je ich úlohou aj odvádzať nadbytočnú vodu z okolia domu a tým ho chrániť pred nadbytočnou nasiakavosťou dažďovej vody. Dažďové chodníky okolo domu majú okrem iného za úlohu odvádzať vlhkosť od obvodových stien rodinného domu a tým zabraňujú podmývaniu základov. Prečítajte si v nasledujúcich riadkoch, ako vybrať chodníky pre svoj dom tak, aby boli nielen praktické, ale aj pekné.

Výstavba dažďových chodníkov okolo domu

Chodníky okolo domu na mieru
Dizajn chodníkov okolo domu musí ladiť s fasádou

V minulosti sa na tento účel používal betón, ktorý sa vylial v okolí stavby v šíre cca 15 cm. Postupom času sa prišlo na to, že to nebolo práve najšťastnejšie riešenie, lebo stavba domu neustále sadá a betónová časť postupom popraskala, oddelila sa od domu a medzi ňu a dom sa nasadili rôzne trávy. Pri stavbe týchto chodníkov, rovnako ako aj obyčajných pochôdznych chodníkov je najdôležitejším krokom položenie dobrého základu. Pri dažďových chodníkoch je iný podklad ako bežných, pochôdznych. Podložie je už pri výkope potrebné riešiť tak, aby bol zachovaný určitý percentuálny sklon, ktorý sa líši v priečnom a v pozdĺžnom smere. Chodníky je nevyhnutné spevniť obrubníkom, nie len kvôli vzhľadu ale hlavne kvôli celistvosti. Pri nesúdržných podložiach je potrebné použiť geotextíliu.  Potom sa už postupuje ako pri základe na dlažbu, s tým že sklony musia byť dodržané. Najskôr sa rieši násyp hrubej frakcie, potom z jemnejšej, piesok, na ktorý sa ukladajú dlažbové tvarovky. Na záver sa medzi ne zasype jemný kremičitý piesok a celý povrch sa spevní vibračnou doskou.

Práca pre profesionálov

Výstavba chodníkov okolo domu nie je jednoduchá. Je dôležité dodržať presný postup, zhodnotiť geologické podložie, podľa potreby použiť geotextíliu, vedieť vymerať správne sklony atď., inak dažďový chodník nebude plniť svoju základnú funkciu. Práve preto je výstavbu potrebné zveriť do rúk odbornej firmy. Zadávateľ sa pritom môže realizovať výberom zo širokej škály tvarov, veľkostí a farieb dlažobných kociek, ktoré veľmi príjemne doplnia exteriér domu. Viac informácií o tejto zaujímavej téme, spolu s možnosťou vyžiadania cenovej ponuky na výstavbu chodníkov okolo domu získate po navštívení nasledujúcej internetovej stránky: https://www.polozime.sk/.