Daňové poradenstvo a účtovníctvo nie je to isté

Legislatívne je rozdiel v týchto pojmoch vymedzený v zákone č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Príslušný zákon chápe daňové poradenstvo ako proces poskytovania poradenských služieb v oblasti daní, odvodov a poplatkov. Jeho súčasťou je následne poradenstvo v rámci určovania základu dane, dane ako takej a plánovaní daní. Pod daňovým poradenstvom tiež rozumieme poskytovanie stanoviska k právnym predpisom v oblasti daní svojim klientom. Daňové poradenstvo sa však oplatí mať v malíčku. Určitou nadstavbou v oblasti daní je ekonomicko-daňové poradenstvo. To nachádza uplatnenie v rôznych situáciách neštandardného druhu.

Daňové poradenstvo a subjekty pôsobiace v tejto oblasti

Spoľahlivé daňové poradenstvo

Poznatky z daňového poradenstva v praxi

Určitá kategória firiem a ich konzultanti už pri zakladaní firmy vedia poskytnúť profesionálne poradenstvo a navrhnúť optimálne riešenie platenia daní. Tieto subjekty rovnako dokážu poskytnúť konzultáciu k princípom účtovania a zabezpečiť rôzne iné administratívne náležitosti. Firmy orientujúce sa na inovácie vám dokážu v tomto kontexte taktiež odprezentovať a následne aj viesť účtovníctvo online. Vedenie účtovníctva je následne značne automatizované. Legislatíva sa mení aj v oblasti daňového poradenstva, pričom novelizácia ju zasiahne aj niekoľkokrát do roka. Je preto logické, že služby poradenstva v oblasti daní, je nevyhnutné využívať počas celého roka. Daňový poradca je kompetentný zastrešiť celú účtovnú i daňovú agendu. Taktiež je v jeho silách preveriť agendu spracovanú treťou osobou a samozrejmosťou je zastupovanie svojho klienta v čase daňovej kontroly pred príslušnými orgánmi. Koniec roka je obdobím závierok a výpočtu dane z príjmov. Služby daňového poradenstva sú nenahraditeľné v rámci prípravy daňového priznania a taktiež optimalizácie daňovej povinnosti. Nutné je však povedať, že optimalizácie ako legálneho prístupu pri znižovaní daňovej záťaže. Väčšina subjekty, aj keď iba občas, realizuje nejakú neobvyklú transakciu. Jej výnimočnosť je daná množstvom peňazí potrebných na jej realizáciu, napríklad kúpa a predaj nehnuteľnosti. Daňové poradenstvo sa však žiaľ častokrát stretáva so svojou nesprávnou interpretáciou. Niektorí podnikatelia sa mylne domnievajú, že účtovnícka firma im poskytne aj adekvátne daňové poradenstvo. Áno, je vysoko pravdepodobné, že účtovník základné princípy z oblasti daní ovláda. To však fakt, že disponuje komplexnými znalosťami daňovej problematiky. Platí teda pravidlo, že účtovník sa automaticky nerovná daňovému poradcovi.

Kvalitné služby daňového poradenstva, ale aj účtovníctva nájdete na https://www.easystart.sk/.