Čo znamená GDPR pre firmy?

Podnikanie sa môže zdať ako jednoduchá záležitosť, no zahŕňa v sebe toľko oblastí, ktoré je potrebné pokryť, že to môže nejedného začínajúceho podnikateľa odradiť. Ten, kto sa však odradiť nedá, má šancu sa úspech. V podnikaní je tiež potrebné sledovať neustále zmeny zákonov, pretože ich nedodržiavanie vás môže stáť vysoké pokuty či obmedzenia v podnikaní. V prípade závažných porušení zákona sú pokuty naozaj v závratných výškach, čo môže byť pre podnikateľa likvidačné. Dnes sa bližšie pozrieme na GDPR. GDPR firmy musia dodržiavať aj v prípade, keď zamestnávajú iba jedného človeka. Prečítajte si, čo GDPR pre firmy znamená a na koho sa obrátiť v prípade, ak sa nechcete dopustiť priestupku.

Čo v sebe zahŕňa GDPR pre firmy?

GDPR firmy a ich povinnosti

Čo zahŕňa gdpr pre firmy?

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo GDPR pre firmy znamená. Táto skratka vznikla z anglického výrazu General Data Protection Regulation. Nariadenie GDPR prišlo do platnosti v máji roku 2018, no už dávno predtým sa upozorňovalo, že takého nariadenie vyjde a bude prísne kontrolované. Týka sa spracovávania a uchovávania osobných údajov všetkých zamestnancov. Osobné údaje sú momentálne veľmi diskutovanou témou a ide najmä o to, aby neboli zneužívané treťou stranou. Všetky zmeny, ktoré GDPR pre firmy nariaďuje, musí firma zobrať na vedomie a zariadiť sa podľa toho. Dodržiavanie nariadení v oblasti osobných údajov je kontrolované úradom na ochranu osobných údajov. Pokuty za nedodržiavanie dosahujú výšku až 4 % celkového obratu firmy. Takáto výška pokuty môže firmy zruinovať. Preto dbajte na to, aby bolo vaše podnikanie v súlade so zákonom po všetkých stránkach. 

Hlavné body v rámci GDPR pre firmy

Ešte predtým, ako sa GDPR pre firmy dostalo do platnosti, existoval takzvaný zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol však GDPR nahradený. Všetko, čo nariaďuje GDPR pre firmy sa dá zhrnúť do niekoľkých základných bodov. V skratke však ide o to, aby mala firma ustanovenú zodpovednú osobu a tiež upravenú dokumentáciu podľa platných nariadení a zákonov. Ak sa v tejto problematike nevyznáte, pokojne sa obráťte na firmu, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti GDPR pre firmy. Ochotne vám poradia vo všetkom, čo vás zaujíma. V oblasti GDPR pre firmy si nechajte poradiť od skutočných odborníkov a kliknite na webovú stránku https://gdpr-data.sk/.