Dôležitosť zapojenia prepäťovej ochrany

Zapojenie prepäťovej ochrany musí byť vykonané správne