Čo vlastne je tá prepäťová ochrana? Veľa ľudí to nevie

Nie úplne všetci vedia čo je prepäťová ochrana a načo vôbec slúži. Prepäťová ochrana je ochrana elektroinštalácie bytu alebo domu, pred zásahom blesku a pred ochranou iných nebezpečenstvách ako je aj skrat elektriny. Taktiež chráni pred prepätím, ktorý poškodzuje elektrospotrebiče a keby nebola prepäťová ochrana môže dôjsť k skratu a následne ku poškodeniu alebo úplne pokazeniu elektrospotrebičov. Prepäťové ochrany majú rôzne stupne a označenie ochrany. Zapojenie prepäťovej ochrany nerobte sám a zavoláte si elektrikára na tieto práce, inak si môžete dosť ublížiť a môže dôjsť ku katastrofalnym následkom. 

Ako delíme prepäťové ochrany?

Zapojenie prepäťovej ochrany musí byť vykonané správne

Prepäťové ochrany sa delia do rôznych skupín aj podľa výkonu a aj na čo slúžia. Prepäťové ochrany podľa schopnosti odviesť bleskový prúd a delíme ich  do týchto skupín : zvodič prepätia triedy I. (B) tento zvodič je schopný odviesť bleskový aj čiastočný bleskový prúd pri priamych zásahoch blesku. Pri tomto zvodiči je ochranná úroveň stanovená na menej ako 4kV. Zvodič triedy II. (C) tento zvodič je schopný odviesť atmosférické prepätia vyvolané blízkym alebo vzdialeným  úderom blesku, prípadne aj spínacie prepätie. Pri tomto druhu zvodiča je stanovená úroveň a to menej ako 2,5 kV. Zvodič triedy III. (D) tento druh zvodiča, slúži na ochranu jedného spotrebiča alebo skupiny spotrebičov pred prepätím a inštalujú sa priamo alebo čo najbližšie k daným spotrebičom. Ochranná úroveň pri tejto skupine je stanovená na menej ako 1,5 kV. Trieda B – je v nich najväčšie napätie pri zavádzaní prúdu do zeme. Trieda C – slúži na menšie prúdy, má nižšiu ochrannú úroveň. Trieda D – dáva sa priamo k spotrebičom, ktoré má najcitlivejšie prepätie, táto trieda má zároveň aj najlepšie ochranné úrovne. 

Ako vybrať vhodnú prepäťovú ochranu? 

Najdôležitejšie ochrany sú nainštalované v skrinkách a to typ B a C. Tieto prepäťové ochrany stoja od 100€ až do 1000€. Trieda D je nainštalovaná v zásuvkách môže ísť aj o predlžovačku sú tu zapojené elektrospotrebiče ako televízia, dvd prehrávač a iné. Najlepšie a najbezpečnejšie je mať kombináciu všetkých troch tried. Ak aj vy máte záujem o zapojenie prepäťovej ochrany neváhajte a kontaktujte profesionálnu firmu na stránke https://www.i-elektrikar.sk/.