Aké sú správne predpoklady na pestovanie repky olejnej?

Hovorí sa, že repka olejná je aj do kuchyne aj do motorov. Áno, vyrába sa z nej olej do kuchyne a je aj zložkou nafty, ktorá sa používa ako pohonná hmota. Avšak pestovanie repky olejnej nie je až taká jednoduchá záležitosť akoby sa mohlo zdať. Pre kvalitné vypestovanie je potrebné dodržiavať určité postupy a dôkladne sa starať nie len o samotnú repku, ale aj napríklad o pôdu. Ako teda pestovanie repky olejnej urobiť čo najlepšie? Repka olejná pestovanie má však svoje zásady, ktoré treba poctivo dodržiavať.

Základy pestovania repky olejnej – ako dosiahnuť úspech

Repka olejná pestovanie a využitie v poľnohodpodárstve

Pestovanie repky olejnej a čas vhodný na sejbu

Na to aby bolo pestovanie repky olejnej úspešné je potrebné mať dobré, ak nie najlepšie genetické základy, čiže dobré semeno . Ďalším predpokladom pre úspech sú podmienky prostredia. To znamená napríklad počasie, potom aký je stav pôdy, či je kyslá alebo zásaditá , potom je to aj napríklad geografická poloha. Je logické , že v niektorých častiach sa bude repke olejnej v pestovaní dariť viac, inde zasa menej.  No a posledným predpokladom pre úspešné pestovanie repky olejnej je starostlivosť, čiže technológia pestovania. Na vývoj úrody má 30% vplyv výber správnej odrody, 20 až 40% má vplyv počasie, pôda alebo geografické umiestnenie a posledných 40% má vplyv technológia pestovania. Takže čo je kľúčové pri pestovaní repky olejnej? Môže to byť postup sejby. Treba zvoliť ten správny. Na to, aby bola repka olejná opäť zasiata do tej istej pôdy musí ubehnúť minimálne 4 roky. Potom je tiež kľúčové mať dobrú pôdu. Mnoho odrôd repky olejnej si vyžaduje drobnozrnnú pôdu. Samozrejme netreba zabúdať ani na živiny. Tie sú pri pestovaní repky olejnej naozaj dôležité. Je potrebné na určité množstvo repky vysiať určité množstvo živín. Repka olejná je náročná najmä na fosfor a draslík, preto sa jej vo veľkej miere musí dopĺňať. Tiež je potrebné dopĺňať horčík . Pri siatí repky olejnej je dôležité, aby bola sejba rovnomerná. No a následne je dôležitá samotná zberba repky olejnej a jej dôkladné uskladnenie. Jednoducho pestovanie repky olejnej je pomerne zdĺhavý proces a je potrebné si dôkladne naštudovať o tejto problematike alebo sa poradiť s odborníkmi.

Viac sa o pestovaní repky olejnej môžete dozvedieť na http://www.osivo.sk/