Juraj Kadlec- digital marketing

Rozvoj informačno-komunikačných technológii mal prínos aj v oblasti marketingu. Postupne sa začínajú objavovať nové nástroje a kanály, prostredníctvom ktorých je marketing propagovaný a šírený do sveta. Takýmto novým marketingovým nástrojom je aj digitálny marketing. Možno ho charakterizovať ako ten druh marketingu, ktorý sa spája s najnovšími digitálnymi technológiami – internetom a komunikáciou prostredníctvom mobilných zariadení. Samotná reklama prebieha vďaka novým médiám, kam zaraďujeme hlavne internet, emailovú a mobilnú komunikáciu či sociálne siete. S názorom, že digitálny marketing je v praxi veľmi dôležitý súhlasí aj Juraj Kadlec. V oblasti marketingu pôsobí už niekoľko rokov. Počas tohto pôsobenia získal rozličné skúsenosti, či už v malých alebo väčších firmách, ktoré riešili marketing ako komplexný proces alebo sa zameriavali len na jeho jednotlivé časti. Súvisiaci obrázokNajviac sa mu však pozdával digitálny marketing, preto sa rozhodol svoju pozornosť upriamiť týmto smerom. Oblasť digitálneho marketingu si vybral aj kvôli presvedčeniu, že tento smer je (aj naďalej bude) perspektívny. V dnešnom svete si už málokto dokáže predstaviť deň strávený bez prístupu na internet či bez použitia smarftónu. A práve to Juraj považuje za dôležité pri aplikácii marketingu. Vďaka tomu, že sú tieto prostriedky dostupné počas celého dňa môže firma neustále propagovať svoju značku, produkty či služby. Aj keď má Juraj skúsenosti s tvorbou klasického marketingu, ktorý je realizovaný napríklad prostredníctvom novín či letákov, výhodu má digitálny marketing v tom, že spätná väzba od zákazníka je získavaná oveľa ľahšie. Prostredníctvom digitálnych zariadení môže dať zákazník spoločnosti či už negatívny alebo pozitívny feedback prakticky ihneď. Digitálny marketing môže byť tvorený kdekoľvek. Postupne sa začína pretláčať realizácia marketingových aktivít prostredníctvom sociálnych sietí. Najznámejšou sociálnou sieťou je Facebook, postupne sa začína rozširovať aj používanie aplikácie Instagram či Twitter. Sociálne siete majú naozaj vysoký potenciál stať sa pri propagácii úspešnými, o čom svedčí aj fakt, že prostredníctvom nich začína svoje produkty či služby propagovať množstvo veľkých spoločností, ale aj jednotlivé osoby.

Veľkým prínosom pri realizácii digitálneho marketingu je aj to, že existuje možnosť zamerania sa na konkrétny segment zákazníkov, ktorý má byť oslovený. Vďaka hlbšej špecializácii je propagovanie značky či produktu oveľa účinnejšie, než tak bolo pri klasických marketingových nástrojoch používaných pri propagácii značky v minulosti. Názor Juraja je taký, že prostredníctvom digitálneho marketingu sa o ponúkanom výrobku či službe môže zákazník dozvedieť úplne náhodne. Často krát stačí aj to, že používateľ sociálnej siete dá jednoducho like na obrázok, príspevok či video, ktoré obsahuje daný produkt. Táto aktivita sa zobrazí viacerým užívateľom, ktorí sú s touto osobou spojení. A práve vďaka tejto činnosti si môže zákazník všimnúť ponúkané produkty a služby aj bez toho, že by o nich predtým tušil.