Archív autora: Juraj Kadlec

Juraj Kadlec- digital marketing

Rozvoj informačno-komunikačných technológii mal prínos aj v oblasti marketingu. Postupne sa začínajú objavovať nové nástroje a kanály, prostredníctvom ktorých je marketing propagovaný a šírený do sveta. Takýmto novým marketingovým nástrojom je aj digitálny marketing. Možno ho charakterizovať ako ten druh marketingu, ktorý sa spája s najnovšími digitálnymi technológiami – internetom a komunikáciou prostredníctvom mobilných zariadení. Samotná reklama prebieha vďaka novým médiám, kam zaraďujeme hlavne internet, emailovú a mobilnú komunikáciu či sociálne siete. S názorom, že digitálny marketing je v praxi veľmi dôležitý súhlasí aj Juraj Kadlec. V oblasti marketingu pôsobí už … Čítaj viac